JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

Obavještenje
July 12, 2017
Saopstenje
August 28, 2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” NA IZGRADNJI OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA URBANISTIČKOJ PARCELI BR.12 , ZONA “A”, BLOK 3. U ZAHVATU DUP-a “SERVISNO-SKLADIŠNA ZONA” , IZMJENE I DOPUNE , KOJU ČINI KATASTARSKA PARCELA BROJ 4534/26 , POVRŠINE 3.431 m2 IZ LISTA NEPOKRETNOSI BROJ 5746  KO PODGORICA III, SPRATNOSTI P+6, PREDVIĐENE BRUTO POVRŠINE 5.980,60m2 I UKUPNE NETO POVRŠINE 5.072,11m2

BROJ 20290 od 28.07.2017.godine

http://www.vikpg.me/javne-nabavke/