Obavještenje
June 14, 2018
OBAVJESTENJE
June 29, 2018

Obavještenje

Zbog izvodjenja radova na prespajanju sa postojece na novu vodovodnu
mrežu,potrošači u naseljima:
Donja Gorica, Farmasi, Donji Kokoti, Lekići i Grbavci će biti bez
vode, sjutra 26.06.2018.god.
u periodu od 8-18h.

DOO VODOVOD I KANALIZACIJA