Poziv za predkvalifikaciju / Poziv za izražavanje interesa
November 5, 2019
Obavještenje
November 21, 2019

Obavještenje

Voda sa vodoizvorišta Mareza je zdravstveno ispravna, odnosno svi parametri su u skladu sa Pravilnikom o zahtjevima koje u pogledu bezbijednosti treba da ispunjava voda za piće.

Prema poslednjim rezultatima analiza koji smo dobili, mutnoća iz vode se povukla i imamo vrijednosti koje su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbijedna za piće.

DOO “Vodovod i kanalizacija” Podgorica