Obavještenje
March 11, 2020
Obavještenje
March 13, 2020

Obavještenje

U skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a u okviru mjera za prevenciju importacije i mogućeg širenja virusa COVID–19, izvršiće se privremeno isključivanje vode na svim javnim česmama na teritoriji Glavnog grada – Podgorica.

Napominjemo da je proces isključivanja vode otpočeo večeras i da imamo oko 40 javnih česmi, koje su raspoređene od centra do perifernih djelova Grada.