Obavještenja

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, obavještava  cijenjene korisnike da će svi potrošači koji imaju ujednačenu potrošnju, dobiti decembarske račune u visini novembarskih, a svi potrošači kod kojih je novembarska potrošnja biće očitani i fakturisani po stvarno očitanom stanju.

 Razlog da decembarski računi budu fakturisani na ovaj način je potreba da se ujednači obračunski period decembra i januara. Naime, prethodnih godina je zbog  novogodišnjih i božićnih praznika, obračunski period za januar bio najduži u godini, jer obuhvata i dio decembra, što je za posledicu imalo uvećane račune za utrošenu vodu i mnogo prigovora od strane potrošača na ove račune.

 Kako bi prevazišli navedeno, Odbor direktora Društva je donio Odluku za ovakav način obračuna decembarskih računa.

 Ukoliko bude odstupanja, stvarnih i fakturisnih količina utrošene vode kod pojedinih korisnika, ispravka će se izvršiti januarskim očitavanjem.

                                                                                 Doo “Vodovod i kanalizacija“

December 27, 2018

Obavještenje

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Podgorica, obavještava  cijenjene korisnike da će svi potrošači koji imaju ujednačenu potrošnju, dobiti decembarske račune u visini novembarskih, a svi potrošači kod […]
December 18, 2018

Obavještenje

Zbog izvođenja radova na vodovodnoj mreži potrošači iz Bulevara Crnogorskih serdara će sjutra, 19.12.2018.godine u periodu od 09 do 15h biti bez vode.
December 18, 2018

Obavještenje

Zbog prespajanja novoizgrađenog na postojeći vodovod potrošači iz naselja Donja Gorica će sjutra, 19.12.2018.godine u periodu od 09 do 13h biti bez vode.
December 10, 2018

Obavješenje

Zbog prespajanja postojeće na novoizgrađenu vodovodnu mrežu potrošači iz ulica: Lješkopoljska, Bora Tamindžića, Pavla Mijovića, Anta Gvozdenovića, Vojvode Miloša Krivokapića, Berska, Rista Ratkovića i Arhonta Petra […]