Obavještenja

Doo Vodovod i kanalizacija rješavajući po zahtjevu Organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin Ul. Mila Radunovića S3-Podgorica, koju zastupa Milutina Milačić predsjednik Organizacije, radi ostvarivanja prava na subvenciju za članove Organizacije, na osnovu člana 2. Odluke o subvencioniranju računa za utrošenu vodu i izvršene usluge odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda (Odluka odbora direktora od 04.03.2014 godine)i člana 106. Zakona o upravnom postupku (“sluzbeni list CG, br. 56/14,20/15, 40/16 i 37/17) donosi rješenje, odobrava se pravo na subvenciju, pa se na mjesečni račun za utrošenu vodu i izvršene uslue odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda umanjuju za 50%, počev od 22.01.2018 godine do 22.01.2019 godine.

rješenje

January 29, 2018

Obavještenje

Doo Vodovod i kanalizacija rješavajući po zahtjevu Organizacije slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin Ul. Mila Radunovića S3-Podgorica, koju zastupa Milutina Milačić predsjednik Organizacije, radi ostvarivanja […]
January 12, 2018

Obavještenje

Zbog radova na rekonstrukciji gradske vodovodne mreže, potrošači iz Bloka 5 i 6, kao i Dalmatinske ulice će u ponedeljak 15.01.2018.godine biti bez vode u periodu […]
January 11, 2018

Obavještenje

Zbog radova na rekonstrukciji gradske vodovodne mreže, potrošači u ulicama Kralja Nikole, Petra Prlje, Luke Boljevića i Ljubović će sjutra, 12.01.2018.godine biti bez vode u periodu […]
December 20, 2017

Obavjestenje

“VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o. PODGORICA Br. 31152/1 Podgorica  04.12.2017. godine Na osnovu člana 32 Statuta Vodovod i kanalizacija« d oo, Podgorica Odbor direktora Vodovod i kanalizacija […]