Radovi

Ekipe Vodovod i kanalizacija d.o.o. danas su otklonile kvar na vodovodnoj mreži u ulicama Vlada Martinovića, Mila Peruničića, Knjaza Danila i u Lješanskoj nahiji. Novi vodovodni priključci su izvedeni u Tuzima, Mojanovićima i selu Vranj, a u okviru aktivnosti na izgradnji vodovodne mreže za Karabuško polja, danas je iskopano 120 metara kanalskog rova.
U ulicama Steva Boljevića i Veljka Vlahovića vršeno je ispranje linije i čišćenje slivnika atmosferske mreže.
Na zahtjev građana kanalizacija je odgušena u ulicama Mitra Bakića i Tripa Kokolja, a u Atinskoj ulici je očišćen šaht fekalne kanalizacije. U okviru izgradnje kanalizacione mreže u Ulici Mila Peruničića radnici su vršili iskop kanala i montažu cijevi u dužini od 70 metara.

May 25, 2016

Servisne informacije

Ekipe Vodovod i kanalizacija d.o.o. danas su otklonile kvar na vodovodnoj mreži u ulicama Vlada Martinovića, Mila Peruničića, Knjaza Danila i u Lješanskoj nahiji. Novi vodovodni […]
May 17, 2016

Servisne informacije

Ekipe Vodovod i kanalizacija d.o.o. danas su otklonile kvar na vodovodnoj mreži u Vranićima i Zlatici. Vodovodni priključci su izvedeni u Mosorskoj ulici, Zagoriču i selu […]
April 5, 2016

Servisne informacije

Ekipe Vodovod i kanalizacija d.o.o. danas su otklonile kvarove na vodovodnoj mreži u ulicama CASNO, Cetinjski put, II Crnogorskog bataljona, te u Doljanima i na Malom […]
March 21, 2016

Servisne informacije

Ekipe Vodovod i kanalizacija d.o.o. danas su otklonile kvar na vodovodnoj mreži u Ulici IX Crnogorske brigade i u Vranićima . U Zagoriču su izvedena tri, […]