Tenderi

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” NA IZGRADNJI OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA URBANISTIČKOJ PARCELI BR.12 , ZONA “A”, BLOK 3. U ZAHVATU DUP-a “SERVISNO-SKLADIŠNA ZONA” , IZMJENE I DOPUNE , KOJU ČINI KATASTARSKA PARCELA BROJ 4534/26 , POVRŠINE 3.431 m2 IZ LISTA NEPOKRETNOSI BROJ 5746  KO PODGORICA III, SPRATNOSTI P+6, PREDVIĐENE BRUTO POVRŠINE 5.980,60m2 I UKUPNE NETO POVRŠINE 5.072,11m2

BROJ 20290 od 28.07.2017.godine

http://www.vikpg.me/javne-nabavke/

July 28, 2017

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA  ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” NA IZGRADNJI OBJEKTA KOLEKTIVNOG STANOVANJA NA URBANISTIČKOJ PARCELI BR.12 […]