Investicije

Vodosnabdijevanje:

Aktivnosti koje se planiraju u narednom periodu imaju za cilj nesmetani razvoj vodovodnog sistema u skladu sa potrebama Glavnog grada Podgorice i ujedno njegovo dovođenje u što bolje stanje.


Namjera je da krajem srednjoročnog perioda 2016-2020. godine ukupni gubici na vodovodnoj mreži ne prelaze 42%.

 • Rekonstrukcija crpne stanice „Mareza 1“ ……………………………………………. rok 2016. godina
 • Izrada potpunog katastra vodovodnih instalacija…………………………………….. rok 2017. godina
 • Preuzimanje na upravljanje vodovoda na seoskom području……………………….. rok 2016. godina
 • Izrada studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem fabrike za flaširanje vode na izvorištu Ljeskovac .. rok 2018. godina
 • Zamjena azbest-cementnih cjevovoda 15 km………………………………………… rok 2018. godina
 • Izgradnja fabrike flaširane vode na izvorištu Ljeskovac……………………………….rok 2017.godina
 • Izgradnja centralnog rezervoara V=20000 m³…………………………………………. rok 2020. godina
 • Izgradnja potisnog cjevovoda L=9 km, Ø 800 mm „Mareza“–rezervoar…………….. rok 2020. godina

DSC_7934

 

 

 

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda

 • Izgradnja mreže primarnih kolektora (prva i druga faza) L= 32,5 km………rok 2019. godina
 • Izgradnja mreže sekundarnih kolektora L=10 km…………………………rok 2017. godina
 • Izgradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda i tretman kanalizacionog mulja……………………… rok 2020. godine
 • Izrada potpunog katastra fekalne kanalizacije……………………………rok 2017. godina
 • Izgradnja manjih PPOV sa pripadajućom kolektorskom mrežom za područja gradskih opština Golubovci i Tuzi. rok 2020. godina

Odvodjenje atmosferskih voda

 • Izgradnja mreže primarnih kolektora L=10 km…………………………….. rok 2019. godina
 • Izgradnja mreže sekundarnih kolektora L=20 km…………………………. rok 2019. godina
 • Izrada katastra atmosferske kanalizacije…………………………………..rok 2019. godina