Kontakt

Vodovod i kanalizacija d.o.o Podgoricakontakt_001

Ulica Zetskih vladara bb

81000 Podgorica, Crna Gora

Dežurna služba:

tel: +382 20 440 388

Kabinet Izvršnog direktora:

tel: +382 20 440 300

tel/fax: +382 20 440 114

e-mail: info@vikpg.me