Menadžment

Upravni odbor

Odbor direktora „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Podgorica čine 5 članova i to:

1 Prof dr Petar Živković Predsjednik odbora direktora
2 Dragica Milačić član
3 Olivera Živković član
4 Tahir Drešević član
5 Đorđije Mugoša član

Menadžment Preduzeća

Vladan Vučelić, dipl.ecc.
Izvršni Direktor
tel: 020/440-300
fax: 020/440-362
Filip Makrid, dipl.ing.hidro.
Zamjenik izvršnog direktora
tel: 020/440-390
filip.makrid@vikpg.me
Bojan Lazović, dipl.ecc
Pomoćnik Izvršnog direktora za ekonomske poslove
tel: 020/440-401
bojan.lazovic@vikpg.me
Željko Vuković, dipl.pravnik
Pomoćnik Izvršnog direktora za pravne poslove
tel: 020/440-314
zeljko.vukovic@vikpg.me