Prijava stanja vodomjera

Prijava stanja vodomjera
Stanje na vodomjeru koje je dostavio portošač kako bi izvršili obračun potrošnje za mjesec: (unesite mjesec)