Prijava za prijem računa putem email-a

ReklamacijaNAPOMENA: Prijava za slanje računa putem maila, koja ne sadrži uredno upisanu šifru, maticni broj, broj vodomjera i email adresu neće se razmatrati.