Investicije

 PLAN INVESTICIONIH AKTIVNOSTI

 Planirane investiciono – razvojne aktivnosti za 2018. godinu:

 

A/ Izgradnja fekalne kanalizacije u dužini od 8 km (preko 25 ulica), za naselja Zagorič, Zlatica, preko Morače, Konik 2, Vrela ribnička, Masline, Murtovina

B/  Rekonstrukcija i izgradnja nove sekundarne vodovodne mreže na području GO GolubovciMahala, II faza

C/ Izgradnja sekundarne vodovodne mreže na području GO Tuzi

D/ Izgradnja vodovoda na Kakarickoj gori, II Faza

E/ Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže i zamjena dotrajalih azbestno cementnih cjevovoda

Društvo je i u toku 2018. godine, u cilju smanjenja tehničkih gubitaka na vodovodnoj mreži, planiralo da nastavi sa aktivnostima na zamjeni azbestno cementnih cijevi na teritoriji Glavnog grada,gdje su do sada najčešće detektovani kvarovi, prvenstveno se misli na prigradska naselja.

F/ Izgradnja vodovodnih sistema na seoskom području

  • Vodosnabdijevanje Smokovca
  • Vodovod Beri, III faza
  • Vodovod Bratonožići, II faza
  • Vodovod Lješanska Nahija
  • Vodovod Koći
  • Vodovod Gole strane – Piperi

 

DSC_7934

SREDNJOROČNA PROJEKCIJA RAZVOJA SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA I ODVOĐENJA OTPADNIH VODA ZA PODRUČJE GLAVNOG GRADA 2018-2022. GODINE

 

Vodosnabdijevanje:

 Pripremne radnje za izradu studije izvodljivosti sa idejnim rješenjem fabrike za

flaširanje vode na izvorištu Ljeskovac ………………………………………………… rok 2018. godina

Izgradnja fabrike flaširane vode na izvorištu Ljeskovac……………………..rok 2020.godina

Izrada potpunog katastra vodovodnih instalacija………………………………. rok 2020. godina

Zamjena azbest-cementnih cjevovoda 15 km………………………………………. rok 2020. godina

Izgradnja centralnog rezervoara V=20000 m³…………………………………… rok 2020. godina

Izgra. potisnog cjevovoda L=9 km, Ø 800 mm „Mareza“–rezervoar..  rok 2020. godina

 

Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda

 

Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže (20 km) ……………………… rok 2021. godina

Izgradnja mreže primarnih kolektora (prva faza) L= 7,2 km…………..rok 2021. godina

Izgradnja novog sistema za prečišćavanje otpadnih voda i tretman

kanalizacionog mulja………………………………………………………………………… rok  2021. godine

Izgradnja manjih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa

pripadajućom kolektorskom mrežom za područja gradskih opština

Golubovci i Tuzi, uz prethodno definisanje lokacija budućih

postrojenja na urbanističkim parcelama……………………………………….. rok 2022. godina