Javne nabavke

Skupština Crne Gore, shodno članu 12 tački 7 Zakona o slobodnom pristupu informacijama (“Sl. list CG“ br. 44/12) na svojim Internet stranicama objavljuje pojedinačne akte i ugovore o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom.

Dokumenta za preuzimanje